Nieuwe functionaliteit 


  • Docflow heeft de mogelijkheid om direct mails te kunnen versturen richting klantgebruikers. Dit kan per stap worden ingeregeld. Neem contact op met uw account manager voor meer informatie.
  • Docflow ondersteund het goedkeuren door meerdere klantgebruikers in één stap. Denk bijvoorbeeld aan twee directeuren die een opdrachtbevestiging moeten goedkeuren. Ook dit kan per flow worden ingeregeld.
  • Het is nu mogelijk om vanuit MUIS met een SSO verbinding in te loggen op het platform. 


Verbeteringen

  • Diverse verbeteringen op de achtergrond die bijdragen aan een optimale performance en de stabiliteit van het platform
  • De twee-factor authenticatie op de login pagina ondervangt nu mobiele telefoons met een afwijking in de tijdsinstellingen
  • Voor de PBCL kunnen nu weer zowel de klant als organisatiegebruiker de documenten verwijderen.