Instructie accorderen documenten

Instructie accorderen aangiften en publicatiestukken
Hier volgt een instructie voor het accorderen van aangiften en publicatiestukken. 
Di, 5 Dec, 2017 om 2:09 PM