Nieuwe functionaliteit

 • De PBCLs voor het jaar 2020 zijn beschikbaar. Dit betreffen de onderstaande vragenlijsten. Is een vragenlijst niet beschikbaar? Neem contact op met uw contactpersoon om deze te activeren
  • Samenstellen jaarrekening 2020
  • Controleren jaarrekening 2020
  • NL/EU subsidies 2020
  • IB 2019
  • VPB 2019Verbeteringen

 • Diverse verbeteringen op de achtergrond die bijdragen aan een optimale performance en de stabiliteit van het platform