Voor middelgrote klanten waarbij een auditverklaring noodzakelijk is, is er in Docflow een verplichting ingebouwd dat de klantgebruiker het publicatiestuk upload. De auditor is immers niet verantwoordelijk voor het opstellen van het document maar juist de audit over de gegevens die door de klant zijn aangeleverd.