Hier volgt een instructie voor het gebruik van PBCL voor klantgebruikers.