Hier volgt een instructie voor het accorderen van aangiften en publicatiestukken.