Voor het accorderen van deze taak dient u de volgende stappen te volgen.

De bedrijven waar u toegang toe heeft staan in het menu aangegeven.

  • Kies het bedrijf waarvoor een aangifte document is klaargezet.
  • In het Taken scherm ziet u direct dat er een nieuwe taak voor u klaar staat.
  • Klik de taak open.

  • Kies de gewenste actie. 
  • Als u op Goedkeuren klikt zal het document worden verstuurd naar de uitvragende partij. 
  • Bij Afkeuren klikt dient u een reden te geven waarom het document wordt afgekeurd. Uw intermediair zal hierover worden geïnformeerd. 


Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op met uw intermediair.